• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • PROJEKTY@SNZOZ.LUBLIN.PL

Kategoria: Aktualności

W wyniku II rundy konkursu pn. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych, POWR.05.01.00- IP.05-00-015/19 decyzję o dofinansowaniu otrzymało Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.

W związku z przyznaniem przedmiotowego dofinansowania Szpital Neuropsychiatryczny będzie realizował program Profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych w subregionie wschodnim, natomiast Pabianickie Centrum medyczne sp z o.o. w subregionie centralnym.

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, jako jedyny ośrodek w Polsce uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Zdrowia, o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu pn. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych nr POWR.05.01.00-IP.05-00-015/19, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1. Programy profilaktyczne.