• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • PROJEKTY@SNZOZ.LUBLIN.PL

Warunki uczestnictwa

Warunki i kryteria rekrutacji POZ

  • posiada kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
  • posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu;
  • zobowiąże do udziału lekarza/y i/lub pielęgniarki/ek w szkoleniu e-learningowym z potwierdzającym uzyskanie niezbędnej wiedzy z danego szkolenia i certyfikatem ukończenia;
  • zobowiąże się, iż wyłącznie osoby przeszkolone przez Realizatora będą świadczyć usługi medyczne w ramach Projektu;
  • zapewni dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne),
  • akceptuje, iż wynagrodzenie za świadczenie usług będzie zgodne ze stawkami wskazanymi w Umowie.