• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • PROJEKTY@SNZOZ.LUBLIN.PL

Dzień: 15 kwietnia 2020

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, jako jedyny ośrodek w Polsce uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Zdrowia, o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu pn. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych nr POWR.05.01.00-IP.05-00-015/19, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1. Programy profilaktyczne.