• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • PROJEKTY@SNZOZ.LUBLIN.PL

Dzień: 28 czerwca 2022

INFORMACJA O NABORZE CIĄGŁYM

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie informuje, że  nabór placówek POZ do projektu odbywać się będzie w trybie ciągłym do momentu wyłonienia wymaganej liczby placówek -15. Kwalifikacja placówek POZ będzie następowała cyklicznie w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W związku z naborem placówek POZ do współpracy przy realizacji projektu „Wdrożenie programu
profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży oraz młodych
dorosłych na terenie makroregionu wschodniego” POWR.05.01.00-00-0011/20 do dnia 24.06.2022 r.
do godz. 10.30 wpłynęło 4 oferty:

  1. Fundacja Rozwoju KUL Poradnia Zdrowia KUL, ul. Racławickie 14, 20-950 Lublin
  2. Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED A.D. Kołodziejek S.C. ul. Żytnia 16, 08-500 Ryki
  3. NZOZ Stężyca, 08-540 Stężyca, ul. Królewska 2
  4. Centrum Medyczne Solvita Danuta Janowska, ul. Kopernika 16/27, 21-040 Świdnik