• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • PROJEKTY@SNZOZ.LUBLIN.PL

Leczenie uzależnień

W ramach Szpitala funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w skład którego wchodzą:


Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

Kierownik: Dr n. med. Aneta Pyłypczuk

Zakres wsparcia:

1.Poradnictwo, psychoedukacja dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2.Terapia indywidualna dla osób:

– uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu patologicznego

– osób współuzależnionych

– osób z tzw. syndromem DDA

3.Terapia grupowa, z podziałem na grupy: Grupa wstępna (dla pacjentów uzależnionych rozpoczynających proces leczenia), Grupa dalszego zdrowienia (dla pacjentów uzależnionych po podstawowym programie terapii), Grupa pogłębiona (dla pacjentów uzależnionych po grupie dalszego zdrowienia), Grupa dla osób współuzależnionych, Grupa DDA.

Do udziału w poszczególnych grupach kwalifikują osoby prowadzące

4.Konsultacje psychiatryczne


Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Ordynator Oddziału: Dr n. med. Dariusz Malicki

Oddział prowadzi terapię w ramach:

– intensywnego podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu

– psychoterapia grupowa, psychoterapia indywidualna – każdy pacjent ma swojego osobistego terapeutę,

który ustala jego osobisty program terapii, farmakoterapia wspomagająca

– czas terapii ustalany jest indywidualnie, zazwyczaj ok. 6-8 tygodni

– interwencja w nawrocie-zapobieganie spożyciu alkoholu u osób utrzymujących abstynencję

– leczenie osób uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych

– terapia hazardu patologicznego i innych uzależnień niechemicznych

– spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin pacjentów leczonych w oddziale

– pacjenci w ramach mitingów AA, NA, AH mają możliwość spotkać się z tymi, którzy długo utrzymują

abstynencję, a w ten sposób czerpać wiedzę potrzebną do zmiany,

– spotkania i zajęcia dla pacjentów po ukończeniu podstawowego programu terapii, maratony terapeutyczne, Klub Byłego Pacjenta.


Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kierownik: Dr n. med. Aneta Pyłypczuk

Zakres wsparcia:

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu jest przeznaczony dla pacjentów, którzy rozpoczynaja proces leczenia. W ramach DOTUA realizowany jest podstawowy program terapeutyczny, równoważny podstawowemu programowi w trybie stacjonarnym.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00. Na czas leczenia w Oddziale Dziennym pacjent ma prawo do otrzymania zwolnienia lekarskiego. Program terapeutyczny jest realizowany w okresie 40 dni roboczych (około 8 tygodni).

W ramach DOTUA możliwe są przyjęcia interwencyjne, uwzględniające pobyty krótkotrwałe z naciskiem na indywidualny kontakt terapeutyczny.

Do przyjęcia do DOTUA wymagane jest skierowanie (od lekarza rodzinnego, psychiatry), następnie należy telefonicznie umówić spotkanie z terapeutą, który zakwalifikuje do leczenia w oddziale i ustali termin przyjęcia.